Logowanie

Zasadnicza Szkoła Fryzjerska dla dorosłych

czas nauki 3 lata (6 semestrów)
Nauka odbywa się w systemie zaocznym sobota i niedziela co dwa tygodnie.
Czesne miesięczne - 120 zł
Wpisowe - 50zł

Po ukończeniu szkoły słuchacze zdają egzamin, potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyskują
tytuł zawodowy:
"Fryzjer"

  Wykaz przedmiotów:
 1. Higiena zawodowa
 2. Stylizacja fryzjerska
 3. Podsrawy chemiczne materiałów fryzjerskich
 4. Technologie fryzjerskie
 5. Pracownia fryzjerska
 6. Psychologia
 7. Pedagogika
 8. Zajęcia specjalizujące
 9. Język polski
 10. Język obcy
 11. Matematyka
 12. Historia i wiedza o społeczeństwie
 13. Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska
 14. Podstawy przedsiębiorczości
 15. Fizyka z astronomią